Kurser och författarbesök

För bokningar:

Författarbesök:

Jag är en skrivpedagog som bor i Örebro. Jag har erfarenhet av att arbeta med alla åldrar och skriver för både vuxna och barn. Mina tidigare verk har varit för vuxna men jag arbetar även med skrivande tillsammans med barn och tonåringar. 2018 kom en bok jag skrivit i samarbete med femteklassare på en Örebroskola och nästa projekt är att skriva en i samarbete med högstadieelever.

Som både författare och skrivpedagog kan jag hålla författarbesök där jag pratar om mitt arbete samtidigt som jag engagerar barnen i eget skrivande. Som författare kan jag knyta an till mitt eget skrivande och erfarenheter när jag håller i skrivprojekt med barn och ungdomar.

  • Utbildad till skrivpedagog vid Skurups folkhögskola 2014 – 2015
  • Skapande skrivande svenska på Halmstads högskola 2014
  • Skrivandets och läsandets praktiker på Stockholms universitet 2013
  • Socionomexamen vid Örebro universitet 2009

På författarbesök berättar jag om hur arbetet som författare går till varvat med lite roliga övningar. Barnen får själva prova på att använda sin fantasi tillsammans med sina kompisar för att skapa en historia. Jag lägger mig på den nivå som behövs beroende på ålder hos barnen och använder mig av mycket improvisation för att locka till intresse och skratt.

Exempel på kursupplägg

Med små barn i förskoleålder och förskoleklass arbetar jag med läsning och berättande. Genom berättandelekar där barnen själva får antingen avsluta en berättelse eller bygga hela historien tillsammans med mig som dirigent, skapar jag berättarlust hos dem. Framförallt har de roligt med sin egen fantasi och berättarlust.

Med skolbarn i lågstadiet kan jag arbeta på ett sätt som påminner om det jag jobbar med de små, men med lite enklare textanalytiska lekar där de får textförståelse. Många övningar och lekar är inriktade på specifika områden som gestaltning, miljöbeskrivning eller personbeskrivning. Detta mynnar ut i kortare skrivövningar där barnen skriver utifrån de inspirerande praktiska övningarna.

För barnen i mellanstadiet är det mer arbete med penna mot papper. I den åldern går det att ha såväl enstaka dagar, där övningarna är korta och avslutade samma dag, som längre projekt där jag återkommer och jobbar under flera dagar.

I högstadiet använder jag mig av större övningar där de arbetar med samma text utifrån olika vinklar och på det sättet får hjälp med sina skrivverktyg. Jag fokuserar på de olika dramaturgiska områdena och hjälper dem med att förstå hur de kan hantera dem när de skriver.

Skrivkurs/workshop:
Jag håller kortare eller längre kurser.
Ett kortare tillfälle använder jag mig av inspirerande övningar som är kortare men kan ge verktyg i ett fortsatt skrivande.
Vid en längre kurs arbetar jag med längre arbeten och textrespons. När det finns mer tid kan jag dela in kursen i flera olika teman som till exempel dialog, karaktärsutveckling, storyline och miljöbeskrivning. Jag talar om vikten av att ha koll på genus och stereotyper i litteratur och utgår från både min egen och andras litteratur i arbetet.

Textarbete:
Som skrivpedagog arbetar jag med andras texter och hjälper till att förbättra och ge förslag till ändringar. Detta kan göras både individuellt och inom ramarna av en skrivkurs.

Läs mer och boka inne på Författarcentrum Öst.

Jag följer Författarcentrums rekommendationer för arvoden.