Redigering dag två av sju

Idag har jag min redigeringsvecka. Jag har inte kommit så långt som jag hoppats än, men jag har ju några dagar på mig kvar. Förutom att gå igenom alla redaktörens små pointers så gör jag ytterligare en faktakoll. Det är det som tar längst tid. Jag har flera internetsidor öppna där jag söker på saker, ord, företeelser och annat som kan ha betydelse i boken. Jag har lärt mig massor inom historia medan jag skrivit den här boken eftersom den sträcker sig över en så lång tid. Allt från gamla mesopotamiska texter till Fimbulvintern, väderleken under kriget med Poltava och vidare till vad som hände med alla kloster under franska revolutionen. Varje gång jag och min redaktör varit lite oense om något som inte har med själva skriftspråket i sig att göra, så har jag kastat mig över faktan och gått på den. Det kan vara detaljer som en vanlig civilist kan reagera på  för att de utgår från felaktiv information och vana men då får man lära sig nytt, det är desto värre om en kunnig reagerar för att man gjort dålig faktakoll. Småsaker som vilken färg en insjölax har på köttet, vad man lös upp ett tält med under början av sjuttonhundratalet och hur man tillredde sin absint under artonhundratalet kan uppröra folk vare sig de har fel eller rätt, därför är det viktigt att jag har rätt. Just absinten har jag faktiskt använt mig av en i ämnet mycket lärd person som är en av ägarna av Svensk Absint AB.

Hur viktig tycker du det är att saker stämmer i böcker? Är du en som brukar kunna bli irriterad och tappa sugen helt för en bok om något inte stämmer med den kunskap du har i ett ämne eller tycker du det är irrelevant, att storyn är viktigare?

Posted in eget skrivande, redigering, tankar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.