Kurser och författarbesök

Inplanerade kurser:

Skriv fantastiskt via ABF.

 

För bokningar:

Författarbesök:

Jag kan ha besök för olika åldrar.

För en yngre publik pratar jag om fantasins magiska makt och bygger historier tillsammans med dem. Hur jag blir inspirerad av allt möjligt och hur jag kan skapa historier utifrån det. Med hjälp av min dramaerfarenhet får jag med barnen i samtalet och engagerar dem. Jag pratar om hur de kan bli en hjälte i sin egen historia och jag hittar berättarlusten hos dem. För de yngsta är det lekar men för de lite äldre barnen kan det även bli skrivövningar. I både lekarna och skrivövningarna har jag teman inom gestaltning, personporträtt, dialog med mera.

När jag talar för en vuxen publik  inleder jag med att berätta om mig själv och hur jag gick från att skriva för byrålådan till att bli utgiven. Jag berättar hur jag strukturerar min dag och de svårigheter som kan finnas när man sätter sina egna deadlines.
Jag går in på min trilogi om Alvhilda, hur jag kom på idén och talar om de olika teman som böckerna innehåller. Genus, att ta en annans perspektiv, gudomlighet, ond och god i gråskalor, våld och skräck. Jag läser även ur trilogin och väljer stycke utifrån vilket tema jag talar om. Jag varvar dessa med olika praktiska skrivövningar för att engagera publiken och få dem att testa på skrivandets hantverk själva.
Om önskemål finns kan jag fördjupa mig i ett specifikt tema för uppdraget.

Skrivkurs/workshop:
Jag håller kortare eller längre kurser.
Ett kortare tillfälle använder jag mig av inspirerande övningar som är kortare men kan ge verktyg i ett fortsatt skrivande.
Vid en längre kurs arbetar jag med längre arbeten och textrespons. När det finns mer tid kan jag dela in kursen i flera olika teman som till exempel dialog, karaktärsutveckling, storyline och miljöbeskrivning. Jag talar om vikten av att ha koll på genus och stereotyper i litteratur och utgår från både min egen och andras litteratur i arbetet.

Textarbete:
Som skrivpedagog arbetar jag med andras texter och hjälper till att förbättra och ge förslag till ändringar. Detta kan göras både individuellt och inom ramarna av en skrivkurs.

Läs mer och boka inne på Författarcentrum Öst.

Jag följer Författarcentrums rekommendationer för arvoden.